Ett bra tillfälle att ta reda på svaren på ovanstående frågor är genom att göra ditt examensarbete, skriva din uppsats, genomföra din utbildningsrelaterade praktik eller varför inte genom att sommarjobba på SCA?

Självklart finns dessa möjligheter på de allra flesta platser där SCA har sina verksamheter. Du ges helt enkelt möjlighet att bekanta dig med SCA och samtidigt visa din kompetens - innan du bestämmer dig!

På SCA uppmuntrar vi alla medarbetare att ta ansvar, vara delaktiga och ge och ta emot feedback, men framförallt så vill vi att man vågar tänka nytt! Innovationoch Hållbarhet utgör SCAs två största fokusområden.

Stipendier 

Bo Rydins Stiftelse delar varje år ut ett antal stipendier på vardera 30.000 kronor till de bästa examensarbetena. Är man två som delar på arbetet får man 20.000 kronor vardera.

Kontakta oss