Karl Larsson skogsförvaltare Jämtland

Skogen är grunden i all vår verksamhet. Jag är stolt över att vi sätter värde på hela trädet och tar tillvara 100%, det är det bara vi som gör. SCA har mycket framåtanda och investeringsvilja, det är inspirerande att vara en del av det.

Karl Larsson, skogsförvaltare Jämtland