Till Henschel, SCA Energy, SCA Forest Products.

"Mitt fokus är på vindkraftsfrågor; våra egna projekt, det vi gör tillsammans med andra aktörer och våra arrendatorer. Jag kommer i kontakt med många människor och olika frågeställningar kring samhälle och teknik, så det blir sällan enformigt."

Till Henschel, projektledare Förnybar energi