Kerstin Andersson

"Jag är ett litet kugghjul i en stor organisation. Arbetet är självständigt men beröringspunkterna till andra på avdelningen är många. För den som vill ger SCA som arbetsgivare möjlighet till utveckling.”

Kerstin Andersson, processingenjör Ved och energi på Ortviken