Goda relationer till skolan är viktiga för SCA dels för att det är där vår framtida arbetskraft finns och dels för att komma i kontakt med ny forskning och kunskap.

En naturlig kontakt med såväl grund-, gymnasie- och högskola kan upprätthållas bl a genom att delta i skolornas arbetsmarknadsdagar, erbjuda prao- och praktikplatser, erbjuda intressanta examensarbeten, gästföreläsa på skolor och inbjuda till studiebesök och exkursioner.

Praktikanter och prao

Vi skall så långt det är möjligt erbjuda praktikplatser till studerande, som vill ha yrkes- och arbetslivserfarenhet.

Högskole- och universitetskontakter

För framtida personalförsörjning och förmåga att konkurrera om den mest kvalificerade arbetskraften är det viktigt, att vi arbetar för att sprida kunskap om vårt företag, verksamhet och kompetensprofil. Vi utvärderar kontinuerligt våra samarbeten med universitet och högskolor.

Ta kontakt med oss via career@sca.com.