Inom verksamhetsnära inköp sitter inköparen nära den operativa verksamheten ute på våra fabriker och sågverk, och jobbar tätt ihop med personalen på plats för att lösa inköpsbehov på bästa möjliga sätt. Här jobbar du brett med många olika typer av inköpskategorier för att lösa de behov som uppstår i den pulserande driften av verksamheten.