SCA har investerat miljarder från Sundsvall och norrut de senaste åren. Aktuella projekt nu är expansion Obbola som bygger världens största maskin för tillverkning av förpackningspapper i Umeå, Ortvikens CTMP-expansion i Sundsvall och ett nytt justerverk i Bollsta sågverk. I SCAs projekt är våra projektinköpare viktiga nyckelpersoner. Tillsammans med projektteamen görs upphandling, förhandling och avtalsskrivning.