Som kategoriinköpare inom SCA så har du ett samordningsansvar för något specifik inköpsområde för hela koncernen. Det kan vara, IT, underhållstjänster, produktionsmaterial av olika slag mm. Du arbetar tillsammans med ditt kategoriteam med att optimera leverantörsbasen, driva olika typer av förbättringsprojekt, skriva avtal och optimera inköpen inom din kategori.