Som kategoriinköpare inom SCA så har du ansvar för specifika inköpsområden som spänner över hela koncernen. Det kan till exempel vara inom IT, underhållstjänster, produktionsmaterial av olika slag mm. Du arbetar tillsammans med dina kategoriteam med att optimera leverantörsbasen, driva olika typer av förbättringsprojekt, skriva avtal och optimera inköpen inom dina kategorier.