SCA köper årligen externa varor och tjänster för stora belopp. SCAs inköpsorganisation är en stödjande funktion till övriga affärsområden inom bolaget. Arbetet som inköpare hos oss spänner över många olika kompetensområden och är både spännande och varierande. Här får du möjlighet till ständig utveckling och även om du ofta jobbar självständigt är du en del av ett större team.

Vill du bli framtidens inköpare?

Sök nu!

Arbetsuppgifter hos oss

Som inköpare på SCA bidrar du i arbetet med ständiga förbättringar i vårt leverantörsled där vi eftersträvar att stärka vår konkurrenskraft genom att hela tiden arbeta med pålitliga leverantörer, varor, tjänster och affärsmodeller. Arbetet som inköpare spänner över många olika kompetensområden och är spännande och varierande. Exempel på kompetensområden som är relevanta inom inköp är t.ex. affärsintresse, förhandling, juridik, ekonomi, teknik och dataanalys.

Projektinköp
SCA har investerat miljarder från Sundsvall och norrut de senaste åren. Aktuella projekt nu är expansion Obbola som bygger världens största maskin för tillverkning av förpackningspapper i Umeå, Ortvikens CTMP-expansion i Sundsvall och ett nytt justerverk i Bollsta sågverk. I SCAs projekt är våra projektinköpare viktiga nyckelpersoner. Tillsammans med projektteamen görs upphandling, förhandling och avtalsskrivning.

Kategoristyrt inköp
Som kategoriinköpare inom SCA så har du ansvar för specifika inköpsområden som spänner över hela koncernen. Det kan till exempel vara inom IT, underhållstjänster, produktionsmaterial av olika slag mm. Du arbetar tillsammans med dina kategoriteam med att optimera leverantörsbasen, driva olika typer av förbättringsprojekt, skriva avtal och optimera inköpen inom dina kategorier.

Verksamhetsnära inköp
Inom verksamhetsnära inköp sitter inköparen nära den operativa verksamheten ute på våra fabriker och sågverk, och jobbar tätt ihop med personalen på plats för att lösa inköpsbehov på bästa möjliga sätt. Här jobbar du brett med många olika typer av inköpskategorier för att lösa de behov som uppstår i den pulserande driften av verksamheten.

Petra Blückert

Petra Blückert, Kategori inköp.

"Jag gillar inköpsyrkets variation och utmaningar samt möjligheten att direkt bidra till företagets resultat och mål. Som inköpare inom IT-kategorin får jag vara delaktig i många av SCAs verksamheter genom att driva och delta i många olika typer av projekt och upphandlingar, det medför kontakt med interna och externa intressenter."

Elin Backlund

Elin Backlund, Verksamhetsnära inköp.

"Jag gillar att det är full fart, min passion är service och det ger mig kickar att få hjälpa andra att hitta vad de behöver i rätt tid till rätt pris. Jag gillar också utmaningarna med mitt jobb, att vid t ex ett akut haveri leta fram och köpa in rätt reservdel så att verksamheten kommer på banan igen. Jag är stolt över att jobba på SCA, de är för mig en trygg arbetsgivare som ger mig möjlighet att utvecklas."

Mats Altin

Mats Altin, Projektinköp.

"Jag gillar att vara en del av både stora och mindre projekt, det kan vara stor variation i mina olika uppdrag och ingen dag är den andra lik. Men i min roll har jag också ett stort eget ansvar att forma min roll, det passar mig. Inom SCA finns dessutom många olika yrkeskategorier vilket gör det intressent, i min roll träffar jag olika människor nästan varje dag."