Som student, doktorand eller forskare är du naturligtvis oerhört viktig för oss då du kan bidra till att utöka vår kunskap och ge oss en inblick i de senaste forskningsrönen så att vi ständigt kan utvecklas som företag!

SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rodannons.
Laboratory flasks. Kolvar.
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015

Alf de Ruvos minnesfond

Är du forskare inom ramen för cellulosa-fiberbaserade material? Då kanske du redan känner till att det varje år delas ut stipendium på 500.000 kr från Alf de Ruvos minnesfond för forskning inom detta område.

Bo Rydins stiftelse

Ändamålet med stiftelsen är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, inom SCAs verksamhetsområden. Denna fördelning återspeglas i de projekt, som stiftelsen beviljar.

Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på masternivå (30 poäng).

Under 2015 utdelades totalt ca 11 miljoner kronor, varav cirka 10,5 miljoner till forskningsprojekt.