Karl Larsson

Skogen är grunden i all vår verksamhet. Jag är stolt över att vi sätter värde på hela trädet och tar tillvara 100%, det är det bara vi som gör. SCA har mycket framåtanda och investeringsvilja, det är inspirerande att vara en del av det.

Jag började som sommarjobbare inom skogsvårdsuppföljning. Efter det har jag jobbat som transportledare, produktionsledare, utvecklingschef, produktionschef för bioenergifrågor, regionchef för biobränsle och nu är jag skogsförvaltare.

Som skogsförvaltare har jag det övergripande ansvaret för hela vår skogliga verksamhet på förvaltningen, det innebär bland annat skötseln av SCAs egna skogar, virkesköp från privata skogsägare och avverkning. Säkerhet och trivsel för mina medarbetare är en viktig del av jobbet. Inom mitt område Jämtland är vi 55 personer utspridda på 8 kontor. Vi är ett bra team som har engagemang och stolthet.

Den bredd av yrken som SCA kan erbjuda är perfekt för min nyfikenhet. Genom åren har jag byggt upp ett kontaktnät inom organisationen och lärt känna många olika delar. Jag ser den större bilden och även vad jag kan bidra med.

Karl Larsson, skogsförvaltare Jämtland