Mitt fokus är på vindkraftsfrågor; våra egna projekt, det vi gör tillsammans med andra aktörer och våra arrendatorer. Jag kommer i kontakt med många människor och olika frågeställningar kring samhälle och teknik, så det blir sällan enformigt. Att SCA jobbar med hållbarhet på många olika sätt är viktigt för mig. Det är också spännande med alla forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår, till exempel bioraffinaderiprojektet och för att få fram bättre produkter.

Till Henschel, projektledare Förnybar energi