Som processingenjör i driften är en viktig del av mitt jobb att skapa förutsättningar så att operatörerna kan göra sina jobb på bästa sätt. Det handlar om allt från skyddsfrågor, processoptimering, målstyrning till uppföljning och utbildning. Jag är ett litet kugghjul i en stor organisation. Arbetet är självständigt men beröringspunkterna till andra på avdelningen är många. För den som vill ger SCA som arbetsgivare möjlighet till utveckling. Ambitionsnivån är hög och den personliga prestationen värderas högt.

Kerstin Andersson, processingenjör Ved och energi på Ortviken