27 oktober - Delårsrapporten för tredje kvartalet

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 27 oktober 2023.