21 juli - Delårsrapporten för andra kvartalet

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 21 juli.