Enligt Sofidel har SCA Östrand utnämnts till bästa leverantör i kategorin massaproducenter. Sofidel är en världsledande hygien- och hushållspapperstillverkare. Ceremonin ägde rum i Lucca den 28 november.

Priset skapades för att uppmuntra, sprida och dra nytta av bästa praxis och kontinuerliga förbättringar som bedrivs av leverantörer varje år när det gäller miljömässig och social hållbarhet.

Mer än tre hundra företag deltar, både från Italien och andra länder.

TENP - "Sustainable Supply Chain Self-Assessment Platform" projektet ligger till grund för utmärkelsen, som initierades och stöds av stiftelsen Global Compact Network Italien (GCNI), varav Sofidel är en "grundande och främjande medlem".

TENP är ett verktyg för att stödja självutvärdering av prestanda som bygger på de tio principerna ( "TENP") i FN:s Global Compact. De tio principerna följer de mest relevanta, modernaste normer och konventioner om hållbarhet. Områden som omfattas är mänsklig rättigheter, arbetsvillkor, miljöskydd och kampen mot korruption. Man vill även identifiera gemensamma utmaningar och lösningar för att förbättra hållbarheten i leveranskedjan.

Sofidel har inrättat tre priskategorier:

  • Bästa Leverantör: företaget som har uppnått den högsta poängen enligt TENP plattformen
  • Bästa Förbättrare: företaget som har gjort den största förbättringen av sina resultat genom att utföra nya rutiner och social hållbarhet
  • Bästa hållbara projekt: en utmärkelse för ett företag som har genomfört ett särskilt viktigt initiativ när det gäller miljömässig och social hållbarhet

Publicerad 2017-05-19