Sponsring och samhällsengagemang

Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter.

SCA är en viktig del av det samhälle där vi verkar. Vår sponsring visar att vi bidrar med mer än bara arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Den ska också medverka till våra medarbetares engagemang och stolthet, till att vi kan attrahera kompetenta medarbetare och till att vi kan göra goda affärer. Vår sponsring ska alltid stärka SCAs varumärke. SCA sponsrar aktiviteter och ideella organisationer där vi har våra verksamheter, från södra Norrland och norrut.

Vår sponsring syftar i första hand till:

  • Att stärka SCAs relation till målgrupper som
  • Kunder, skogsägare och samarbetspartners
  • Presumtiva medarbetare
  • Allmänheten i de regioner där vi verkar
  • Förbättra våra möjligheter att göra goda affärer
  • Att stärka SCAs varumärke på väsentliga områden och mot breda målgrupper

För att sponsringssamarbeten ska övervägas så ska de stämma överens med SCAs värdegrund, de ska ha en tydlig koppling till SCAs verksamhet och de ska vara relevanta för SCAs varumärke. All vår sponsring ska följa lagar och regler och präglas av öppenhet.

Ansök om sponsring

Ansök här

SCAs sponsringsfilm

Ladda ner SCAs senaste sponsringsfilm

Vi växer tillsammans

Ladda ner SCAs sponsringsfilm "SCA Arena"

SCA är stolt sponsor till Sundsvall Hockey

Ladda ner filmen här