I formuläret intill kan du fylla i dina kontaktuppgifter så skickar vi dig en kopia av miljökonsekvensbeskrivningen kopplat till tillståndsansökan för vindparken Björnsjöbodarna.

Kom ihåg att ange hur du vill ha materialet hemskickat.

Vill du berätta i vilken roll du efterfrågar vårt material?