Vi hjälper och vägleder företag och industrier i processen att konvertera från fossilt bränsle till biobränsle.

Tillsammans med partners erbjuder vi bästa möjliga lösning för er oavsett om ni själva vill investera i anläggningen eller köpa färdig värme. Vårt erbjudande är hållbarhet på alla plan.

Långsiktighet och kalkylerbarhet i ekonomi, miljövänligt och klimatneutralt bränsle både för uppvärmning och process.
Bränslet och panncentralerna produceras lokalt och genererar arbete lokalt.

5 enkla steg för en smartare och miljövänlig uppvärmning och process:

1. Inledande kontakt
Efter inledande kontakt utför vi en kostnadsfri förprojektering av värmecentralen tillsammans med våra partners, där vi samlar in dimensionerande uppgifter och tar fram en tekniklösning som passar ert företag.

2. Offertskrivande
Inom en vecka lämnar vi offert på en nyckelfärdig bioenergilösning med generösa och ärliga prestanda- och funktionsgarantier. Beroende på om ni själva vill sköta driften av anläggningen eller låta oss och våra partners ta hand on driften utformas offerten enligt ert önslemål.
- Köpa anläggning och teckna bränsleavtal. Ni sköter själva driften av anläggningen.
- Leasa anläggning och teckna bränsleavtal. Ni sköter själva driften av anläggningen.
- Färdigvärme här ingår allt och ni får ett pris per MWh.

3. Produktion
När avtalet är tecknat går vi in i en cirka 50 dagar lång produktionsprocess. Före leverans kvalitetssäkras värmecentralen. Det innebär intrimning, fullskaletest, installationsbesiktning, CE-märkning samt utfärdande av modulintyg. Här kopplar vi in ett ackrediterat kontrollorgan.

4. Leverans
Därefter sker leverans av värmecentralen. Denna process tar fem dagar och innefattar platsmontage, installation, driftsättning och utbildning.
Komplett värmecentral klar för att ta hand om ert värmebehov.
Nu har ni en värmecentral som sparar pengar från dag ett och är snäll mot miljön.

5. Bränsle
Bränslet levereras från lokal skog eller våra pelletsfabriker som finns i Härnösand och i Luleå.

Vi ser fram emot att träffa er och få berätta mer om hur enkelt och kostnadseffektivt det är att konvertera från fossil uppvärmning till miljövänlig och klimatneutral uppvärmning baserad på biobränsle.

Kontakt Energilösningar

Säljansvarig pellets region Nord och Energilösningar