Med effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling vill vi skapa framtidens biodrivmedel och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Inom Förnybar energi samordnar vi SCAs resurser för utveckling av råvaror från våra skogar mot nya produkter inom energisektorn. Primärt inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna. I dagsläget ligger fokus på utveckling av teknologi för produktion av biodrivmedel och biokemikalier.

Klimathotet kräver att vi överger fossila drivmedel och byter till förnybara. Med ny egenutvecklad teknologi kan SCA bidra till att lösa klimatproblemet.
Bensin, diesel och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogsindustrin.

SCA Östrand, SCA Forest Products.

Projekt Östrands Bioraffinaderi

SCA undersöker möjligheten att etablera en anläggning för tillverkning av framtidens biodrivmedel i anslutning till Östrands massabruk.

Mer om projektet
Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

Biodrivmedel från svartlut

SCA satsar 50 miljoner i en pilotanläggning för produktion av förnybar bensin och diesel från svartlut; en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa.

Läs mer

Kontakta oss