Bulkleverans

Skylt för att chauffören lättare ska hitta bulkkopplingen. Eller avsedd koppling just denna leverans om flera finns.

Reflekterande plastskylt "Påfyllning av pellets" med hål i hörnen. Montera skylten på vägg eller häng den runt bulkkopplingen. Storlek 21 x 15 cm. 

Skylt för bulkleverans

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Till startsidan för pellets

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Kundtjänst pellets

Om SCA Pellets
Pellets för dig som bryr dig om skogen och vår miljö. Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

Mer om SCAs Pellets