Vindkraft. SCA Vind AB.

Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vi erbjuder lösningar för ditt vindkraftprojekt i form av projektledning, planering, hjälp med myndighetskontakter, kontakt med andra markägare, tillståndsfrågor eller sammanställning av miljörapporter.

Våra erbjudanden inom vindkraft