Vindkraft. SCA Vind AB.

Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Hittills är 324 turbiner i drift på SCAs mark och ytterligare 356 stycken är under byggnation.

Våra erbjudanden inom vindkraft