Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen.

Vårt arbete med biodrivmedel