Pellets 6 och 8 mm

När vi avverkar träd som ska bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk, nyttjar vi restprodukterna till bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara bark och sågspån. Sågspånet förädlar vi till pellets.

Om våra biobränslen