SCA investerar för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. 

SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. I torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda.

Nu investerar vi i ny teknik för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma.

Projektet beräknas vara färdigt under försommaren 2022.

Vi kommer att göra tekniska mätningar för att säkerställa förbättringarna efter det genomförda projektet, men ett viktigt inspel blir även återkoppling från en lokal ”luktpanel” som SCA kommer att engagera under projekttiden.

- Vi vill genom panelen ta del av närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Det kommer bli ett värdefullt underlag för oss i projektet, säger Per-Arne.

Utöver detta pågår ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten. En ny sedimenteringsbassäng har redan tagits i bruk och ytterligare en är under uppförande och driftsätts hösten 2021.

 

Närboende som har funderingar eller synpunkter kan kontakta SCA om pelletsverksamheten på e-postadressen: bionorr@sca.com


För ytterligare information, kontakta:

Per-Arne Persson, fabrikschef Bionorr, tel: 070-663 74 88
Björn Lyngfelt, kommunikationschef, SCA, tel: 070-626 82 23

Vi hoppas projektet kommer göra positiv skillnad för de närboende i Härnösand, säger Erika Edmark, marknadskommunikatör och Mårten Bengtsson, produktionsledare vid SCAs pelletsanläggning Bionorr.

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Therese Nylander, affärsutvecklare arbetar med utveckling av biodrivmedel hos SCA.

Förnybar energi
Hos oss blir skogsbrukets och skogsindustrins restprodukter samt markernas vindlägen till förnybar energi. Vi utvecklar även produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.