Fråga

Var kommer landbyggnaden att ske?

Svar

Mark- och landbyggnadsarbeten kommer att utföras väster om SCAs massafabrik Östrand. Det är på SCA-mark som redan används till, eller är avsedd för, industriändamål. En del av Klingerfjärden kommer också att fyllas ut med landmassa. Området blir ca 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. En ny detaljplan för området har tagits fram av Timrå kommun.