Fråga

Det utfördes en massa mätningar av föroreningar i Skönviken förra vintern? Vad blev resultatet?

Svar

Den del av havsviken som berörs av landutbyggnaden delades in i 24 rutor á 50 x 50 meter. I dessa rutor togs prov på olika djup av ett flertal ämnen. Det var enbart i en av dessa rutor som ett gränsvärde av kvicksilver överskreds och det kommer under hösten 2022 att forslas bort på deponi.