Fråga

Hur håller jag mig som närboende uppdaterad om vad som händer?

Svar

Vi har kallat till ett närboendemöte i början av landbyggnadsprojektet. Till närboende, eller andra intresserade, kommer vi att skicka ut nyhetsbrev med status i projektet en gång i kvartalet eller om det uppstår ett annat behov. Under rubriken Landbyggnad Östrand håller vi webbsidan www.sca.com uppdaterad om vad som händer i projektet.