Fråga

Hur många blir det som kommer att jobba med landbyggnadsprojektet?

Svar

Det kommer variera under projektets gång. Det blir cirka 20 till en början.