Fråga

Varför påbörjar ni landbyggnadsprojektet innan beslutet om bioraffinaderiet är taget?

Svar

Ett projektbeslut om landbyggnad och ett beslut om bioraffinaderi sker i separata beslutsprocesser. I dagsläget är vi inte redo för ett beslut om ett bioraffinaderi. Det återstår fortfarande lite arbete att utveckla dessa nya teknologier innan de är redo att byggas i kommersiell industriell skala, men när den dagen kommer vill vi vara redo och förberedda med bra industrimark att kunna bygga på.