Fråga

Vad händer om bioraffinaderiet inte blir verklighet, vad gör ni av marken som ni bygger då?

Svar

I det fall något investeringsbeslut om ett bioraffinaderi inte tas kommer marken att kunna nyttjas för andra ändamål.