Fråga

När startar landbyggnaden?

Svar

Landbyggnaden påbörjas i oktober 2022 och vi beräknar att detta arbete är klart i årsskiftet 2024/2025.