Fråga

Kan man bygga land på vintern?

Svar

Genom att hålla isfritt så kan vi göra det.