I oktober 2022 inledde SCA mark- och landbyggnadsarbete strax väster om Östrands massafabrik i Timrå. Det nya området blir cirka 20 hektar, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. Mark- och landbyggnadsarbetet kommer att pågå fram till 2025.

Aktuella arbeten hösten 2022

  • Vägar för byggtrafik anläggs i området.
  • I oktober startar arbetet med att köra bort miljöförorenade muddringsmassor till en godkänd mottagningsanläggning.
  • I november 2022 startar bygget med förstärkningsbarriären. Det innebär att pålning kommer att utföras från pråmar i Skönviken.
Landutbyggnad Östrand

Nyhetsbrev

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter

Kontaktuppgifter