Intressanta vindområden på SCAs mark för vindbruk i ett tidigt skede

SCA erbjuder från och med den 4 april 2014 en möjlighet till tidig dialog, som sker innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan SCA har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör. Synpunkterna kommer att sammanställas av SCA till projektören, i de fall projektering blir aktuellt.

Nedan finns kartor (öppnas i separat fönster) indelade länsvis, samt en förteckning över intressanta vindområden på SCAs mark. Vindområden i kartan är områden där projektering inte har inletts, men som kan bli föremål för projektering. För vindområden där projektering pågår och uppgifter om vem som är projektör, se: www.vindbrukskollen.se

För varje län där SCA Energy identifierat intressanta vindområden på SCAs och dess dotterbolags marker har en karta tagits fram. I respektive karta finns vindområdena utpekade med ett eget områdesID.

Lämna dina synpunkter här

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde fyller du i uppgifter i formuläret nedan så att vi kan ta del av dessa inför vidare arbete med respektive vindområde. Ej korrekta uppgifter kan resultera i att synpunkten ej kan hanteras.

När du lämnar dina uppgifter så samtycker du samtidigt till att SCA Energy får rätten att lämna ut dina uppgifter till relevant projektör för området.

OmrådesID hittar du i aktuell karta och det är ett unikt nummer för varje vindområde i respektive län.

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter