Intressanta vindområden på SCAs mark för vindbruk i ett tidigt skede

SCA erbjuder från och med den 4 april 2014 en möjlighet till tidig dialog, som sker innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan SCA har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör samt efteråt fram till tillstånd har vunnit laga kraft. Synpunkterna kommer att sammanställas av SCA och delges till projektören, i de fall projektering blir aktuellt. Om det finns önskemål om ett fysiskt möte innan projekteringen har påbörjats ber vi er att meddela detta via formuläret nedan.

I kartfunktion nedan (kommer snart) finns en översikt över vindområden på SCAs mark där projekten befinner sig i tidig dialog fas samt områden där projektering pågår men tillståndet inte har delgetts än.

För mer information om vindområden se: www.vindbrukskollen.se

 

 

Nedan finns kartor (öppnas i separat fönster) indelade länsvis, samt en förteckning över intressanta vindområden på SCAs mark. Vindområden i kartan är områden där projektering inte har inletts, men som kan bli föremål för projektering. För vindområden där projektering pågår och uppgifter om vem som är projektör se: www.vindbrukskollen.se

För varje län där SCA Energy identifierat intressanta vindområden på SCAs och dess dotterbolags marker har en karta tagits fram. I respektive karta finns vindområdena utpekade med ett eget områdesID.

Lämna dina synpunkter här

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde fyller du i uppgifter i formuläret nedan så att vi kan ta del av dessa inför vidare arbete med respektive vindområde. Ej korrekta uppgifter kan resultera i att synpunkten ej kan hanteras.

När du lämnar dina uppgifter så samtycker du samtidigt till att SCA Energy får rätten att lämna ut dina uppgifter till relevant projektör för området.

Områdesnamn/ID hittar du i aktuell karta och det är ett unikt nummer för varje vindområde i respektive län.

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter
Vindkraft. Förnybar energi.

Vindkraft
SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker.

Projekt vindkraft
Vi möjliggör att det kan projekteras på flera områden på SCA mark och tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Målet år 2025 är en kapacitet på 11 TWh.

Fakta vindkraft och projektering
Vindkraft är förnybar och är ett av de bästa miljövalen för att utvinna energi. Ett vindkraftverk på 6 MW i bra vindläge kan producera behovet för runt 900 eluppvärmda villor årligen eller årsförbrukningen för ca 7 500 eldrivna personbilar.