Fråga

Varför vill SCA bygga anläggningen just i Timrå?

Svar

Det finns många fördelar med att integrera ett bioraffinaderi med ett sulfatmassabruk. Bark, svartlut och ånga kan t ex tas direkt från massabruket till drivmedelsproduktionen. Till produktionen kan också biomassa (sågspån, bark och grot) användas. Biomassa transporteras redan idag till Östrand från sågverk och skog i regionen. Östrand är ett energieffektivt massabruk i världsklass. Ett bioraffinaderi länkat till Östrand, skulle nyttja restprodukter och lokalproducerad grön el från massabruket. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet skulle göra att ett unikt projekt tog plats i Timrå.