Fråga

Vad är det SCA vill bygga vid Östrand?

Svar

Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. I det planerade bioraffinaderiet kommer restprodukter från skogsbruk och skogsindustri att användas för produktion av förnybara biodrivmedel. Även andra bioprodukter såsom biokemikalier och biokol kommer att produceras.