Fråga

När startar bygget?

Svar

Det finns inga beslut fattade om byggnation av anläggningen. Just nu prövar SCA möjligheten för en etablering vid Östrand. Om det blir byggstart beror bland annat på vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för biodrivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.