Fråga

När startar bygget?

Svar

Det finns inga beslut fattade om byggnation av anläggningen. För att vara redo vid ett investeringsbeslut har platsen börjat iordningsställas till industrimark. Om det blir byggstart beror bland annat på vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för förnybara drivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.