Fråga

Vilken kommunikation kommer ske med berörda intressenter?

Svar

Under projektets gång kommer flera dialogprocesser att ske i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner. Allmänheten kallas till samråd den 21 mars 2018.