Fråga

Vilken kommunikation kommer ske med berörda intressenter?

Svar

Under tillståndsansökan ägde flera dialogprocesser rum i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner. Allmänheten kallades till samråd den 21 mars 2018. Innan ett investeringsbeslut har fattats kommer det framförallt vara denna webbplats som hålls uppdaterad med information om projektet.