Fråga

Vilka typer av jobb kommer att finnas?

Svar

I en sådan här anläggning kommer det att behövas flera olika typer av yrkeskategorier. Drifttekniker, ingenjörer, underhållstekniker för mek och el etc.