Fråga

Vad skulle göra SCAs anläggning unik?

Svar

Den stora skillnaden är främst att råvaran till bioraffinaderiet skulle komma från skogen. Men också att skogliga energirester från andra tillverkningsprocesser, t ex Östrand, kan återvinnas till förnybara drivmedel. Dessutom skulle anläggningen delvis kunna drivas på SCA-producerad grön el från Östrand. Det är systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet som gör projektet riktigt unikt.