Fråga

Kommer det att lukta från bioraffinaderiet?

Svar

Stor vikt har lagts vid att säkerställa att lukt elimineras bland annat genom att sluten hantering av t.ex. bark och sågspån. Färdiga produkter som bensin och diesel kommer hanteras i helt slutna system.