Fråga

Hur mycket skulle ett bioraffinaderi på Östrand kunna producera?

Svar

Total produktionskapacitet beräknas kunna uppgå till ca 300 000 ton biodrivmedel årligen. Det är en volym som ungefär motsvarar förbrukningen av bensin och diesel i Västernorrlands och Jämtlands Län eller 3-4 % av Sveriges nuvarande drivmedelsförbrukning. Dessutom skulle anläggningen producera en typ av biokol.