Fråga

Hur många nya jobb uppskattar ni att anläggningens kommer att generera?

Svar

Det är för tidigt att uppskatta antalet arbetstillfällen i en driftfärdig anläggning. Under byggnationen kan 50-100 nya arbetstillfällen genereras direkt kopplat mot anläggningen. Utöver detta det skapas även möjligheter för näringstillväxt för restauranger, entreprenörer och liknande.