Såg- och kutterspån samt övriga biprodukter blir idag till biobränsle. Vårt mål är att skapa nya lönsamma affärer baserade på tillgångar inom SCA. Primärt så inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna.

Öppen innovation, det vill säga samarbeten med externa parter, utgör en viktig del av vårt innovationsarbete. Det är ett resurseffektivt arbetssätt för att leverera ökad kund- och konsumentnytta.

SCA Biorefinery Östrand AB

Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Läs mer

Projekt vindkraft

Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Läs mer

Kontakter