Såg- och kutterspån samt övriga biprodukter blir idag till biobränsle. Vårt mål är att skapa nya lönsamma affärer baserade på tillgångar inom SCA. Primärt så inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna.

Öppen innovation, det vill säga samarbeten med externa parter, utgör en viktig del av vårt innovationsarbete. Det är ett resurseffektivt arbetssätt för att leverera ökad kund- och konsumentnytta.

Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.

SCA Biorefinery Östrand AB

Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. Läs mer om projektet här.

Projekt Bioraffinaderi

Vndkraft

Projekt vindkraft

Inom Förnybar Energi utvecklar vi SCAs vindkraftstillgångar och driver SCAs växande engagemang inom vindenergi. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Läs mer om projekten här.

Projekt vindkraft

Kontakter