Vndkraft

Förnybar energi

SCAs stora skogsinnehav, marker med goda vindlägen samt biprodukter från våra industrier utgör vår plattform för förnybar energi. När träd avverkas för att bli massaved och timmer till våra bruk och sågverk, nyttjar vi restprodukterna till bioenergi. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vi har också goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel, tack vare det effektiva skogsbruket, vår industritradition och egenutvecklad teknologi.

Biobränslen Pellets Vindenergi Biodrivmedel

Framtidens biodrivmedel kommer från skogen