Maria berättar om Stallpellets och ger nya användningstips.