Försäljningen av Stallpellets har ökat mer än vår prognos. Tillverkaren av papperssäckarna har inte kunnat hålla jämna steg med den ökande efterfrågan, vilket resulterat i förseningar och stopp vid vår produktionsenhet.

Då många kunder börjar bli desperata säckar vi nu Stallpellets i den plast som blev kvar när vi gick över till papperssäcken. Det är exakt samma produkt och Stallpelletsen är fortfarande märkt med Bra Miljöval, även om det nu temporärt inte syns på plastsäcken.
Detta innebär att det under en period kommer finnas två olika sorters säckar i handeln. En av papper och en av plast.