Stallpellets er et komprimert svenskt sagsponprodukt uten tilsettinger. Produktet bygger opp et mykt, stabilt spondekke i hesteboksen. Fuktigheten kan du selv styre.

HU_5803.jpg

Tips till hesthelse og samspill

Kort om Stallpellets

•Støvfritt etter vanning •Rent naturprodukt uten tilsetninger •Lettmåket og tidsbesparende •Vesentlig mindre avfall •Lett å transportere, lagre og håndtere •Høy absorberingsevne •Gir et meget stabilt underlag •Motvirker liggesår •Bra Miljöval

Oppstart med Stallpellets

Det går 6 - 8 sekker med Stallpellets til å bygge opp en hesteboks på ca. 10 kvadratmeter. Tøm sekkene ut i den rengjorte boksen og fordel den utover.
Vann pelletsen. Det går med 8 – 10 liter vann pr. sekk pellets.
Bruk av en enkel vannmåler montert på en vannslange letter vanningen og du får riktig vannmengde med en gang. Du kan også bruke en vanlig vannkanne som tar 10 -12 liter vann. På den måten er det enkelt å styre den riktige mengden vann som skal til.
Etter vanning vil pelletsen svelle 3 til 4 ganger, løse seg opp og du har fått et lyst og stabilt strødekke i boksen. Vend litt på det med en greip og fordelt det jevnt ut i boksen. Hesteboksen er nå klar til bruk.

 

Vedlikehold med Stallpellets

Det daglige vedlikeholdet av hesteboksen gjøres på samme måte som ved bruk av andre strømidler. Man fjerner møkk (og urin) og supplerer med ferdig vannet pellets. Den store forskjellen er at du får med deg vesentlig mindre av strøet ved bruk av Stallpellets enn ved bruk av eksempel kutterflis. Stallpelletsstrøet vil falle gjennom greipa ved måking og det er kun møkka som følger med ut. Normalt forbruk til vedlikehold av en hesteboks er 1 til 2 sekker pr. uke, avhengig av hvor mye hesten står inne og hvor renslig den er. Den enkleste måten å håndtere vedlikeholdet på er å tømme en sekk Stallpellets i en trillebår og tilsette en bøtte vann – 8 til 10 liter. Temperert vann vil få pelletsen til å svelle raskere. En sekk Stallpellets veier 14 kg. Det går 60 sekker på en pall og en pall er ca. 1,80 meter høy. En pall er beregnet til å holde til en hest / boks i 10 til 12 måneder.

 

DSC_9736.jpg

Så använder du SCAs Stallpellets

Så gör du en bädd med Stallpellets.

MariaGretzer.jpg

I Maria Gretzers stall

Maria berättar om Stallpellets och ger nya användningstips.

Hvordan måker man?

Du måker og vedlikeholder hesteboksen presis på samme måte som når du bruker kutterflis eller en annen form for strø. Forskjellen er at det medfølger vesentlig mindre strø ut av boksen når du bruker Stallpellets. Måkingen blir enklere og raskere, samt du får et vesentlig mindre avfallsproblem.

 

Hva er forskjellen mellom Stallpellets og vanlig varmepellets?

Varmepellets har et helt annet bruksområde enn Stallpelletsen, som jo er beregnet til dyrehold. Varmepelletsen skal gi energi. Stallpelletsen har derfor en helt annen sammensetting – den skal løse seg lett opp og den skal suge til seg fuktighet. Den er derfor spesielt utviklet med tanke på dyrehold og inneholder pr.dato ca.70% gran og ca.30% furu. Dette fordi gran også inneholder vesentlig mindre harpiksstoffer enn furu.

 

Blir det ubehagelig for hesten å ligge på?

Siden pelletsen vannes, vil den løse seg opp til en myk og stabil seng av sagflis. Stallpelletsen har en oppsugingsevne på flere ganger sin egen vekt og vil raskt suge til seg den riktige avpassede vannmengden. Siden dekket også blir meget stabilt og får en riktig fuktighet, vil man kunne unngå problemer som liggesår, støvallergier m.m.


Blir det ikke mye støv når det tørker?

Dersom underlaget kjennes for tørt kan du enkelt styre dette ved å vanne litt i boksen. Dersom luften i stallen eller ute er for tørr i perioden, kan det være nødvendig å tilføre litt vann for å få et optimalt miljø i boksen.

Hva er forskjellen mellom Stallpellets og vanlig varmepellets?

Varmepellets har et helt annet bruksområde enn Stallpelletsen, som jo er beregnet til dyrehold. Varmepelletsen skal gi energi. Stallpelletsen har derfor en helt annen sammensetting – den skal løse seg lett opp og den skal suge til seg fuktighet. Den er derfor spesielt utviklet med tanke på dyrehold og inneholder pr.dato ca.70% gran og ca.30% furu. Dette fordi gran også inneholder vesentlig mindre harpiksstoffer enn furu.

Stallpellets nästan upplöst

Kontakt Norsk Marked