Fråga

Varför ska man vattna?

Svar

För att minimera frakt- och lagringskostnader har spånet torkats och pressats samman till torr pellets. Fukten tillsätter du sedan lokalt i form av vatten. På så sätt styr du också själv fukthalten på underlaget. För hästar med hosta eller torra hovar kan man välja att vattna lite extra emellanåt. Är det en vinter med hög luftfuktighet kan man välja att vattna mindre för att inte underlaget ska bli för blött. En vattnad bädd är inte mättad. Vanligt råspån har en fukthalt på ca 50%, pelletsen har en fukthalt på 8% och när det vattnats är fukthalten ungefär 30%, alltså fortfarande lägre än vanligt råspån. En fuktig disktrasa suger också bättre än en torr...